• JCX1-4L/N
  4’LÜ MAKARA BÜYÜK TİP

  JCX1-3L/N
  3’LÜ MAKARA BÜYÜK TİP

  JCX1-2L/N
  2’Lİ MAKARA BÜYÜK TİP

  JCX1-4L/W
  4’LÜ ÇATI SWITCH BÜYÜK TİP

  JCX1-3L/W
  3’LÜ ÇATI SWITCH BÜYÜK TİP

  JCX1-2L/W
  2’Lİ ÇATI SWITCH BÜYÜK TİP

  JCX1-4Z/N
  4’LÜ MAKARA KISA TİP

  JCX1-3Z/N
  3’LÜ MAKARA KISA TİP

  JCX1-2Z/N
  3’LÜ MAKARA KISA TİP

  JW2-11/3Z
  3’LÜ MAKARA BÜYÜK TİP

  JCX1-4Z/W
  4’LÜ ÇATI SWITCH KISA TİP

  JCX1-3Z/W
  3’LÜ ÇATI SWITCH KISA TİP

 • JCX1-2Z/W
  2’Lİ ÇATI SWITCH KISA TİP

  JCX1-1Z/W
  1’Lİ ÇATI SWITCH KISA TİP

  D4MB-5100
  OMRON ÇATI
  SWİTCH KONTAĞI

  BSE-30
  BALLUF ÇATI
  SWİTCH KONTAĞI